Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχαίος Αυλώνας

Αρχαίος Αυλώνας, Λόφος Βουνάκι- Τριφυλία

Ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Βουνάκι Τριφυλίας:

Σε απόσταση 8 χλμ βόρεια της Κυπαρισσίας βρίσκεται Αρχαιολογικός χώρος στον λόφο Βουνάκι.    Ο Αρχαιολογικός χώρος αυτός είναι ενταγμένος στον διαρκή κατάλογο Αρχαιολογικών χώρων και προστατεύεται δια νόμου καθότι στον λόφο έχουν βρεθεί λείψανα οχυρώσεων και θεμέλεια σπιτιών των Κλασσικών και Ελληνιστικών χρόνων.
 Δεδομένου ότι ο λόφος απέχει μόλις 4 χλμ από τις εκβολές της Νέδας, ταιριάζει με την περιγραφή του Παυσανία και πιστεύεται ότι ταυτίζεται με τον Αρχαίο Αυλώνα.
  Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που μας παρέχει ο Παυσανίας σχετικά με τον Αυλώνα. Αφού διήλθε της αρχαίας Κυπαρισσίας και κατευθυνόμενος βόρεια, συνάντησε τον Αυλώνα. Σχετικώς αναφέρει:

    " Είς τον λεγόμενον Αυλώνα υπάρχει ναός και άγαλμα του Αυλωνίου Ασκληπιού.
      Είς το μέρος τούτο διέρχεται ο ποταμός Νέδα διαχωρίζων την Μεσσηνίαν από την
      Ηλείαν "


  Ο λόφος βρίσκεται κοντά στην θάλασσα και είναι φυσικά οχυρός από τις τρείς πλευρές του με ομαλή πρόσβαση μόνο από τα ανατολικά.  Η θέα από τον λόφο είναι καταπληκτική, αφού διαθέτει οπτική επαφή σχεδόν με ολόκληρο τον Κυπαρισσιακό κόλπο, ενώ ελέγχει το πέρασμα από την βόρεια Τριφυλία προς τον νότο, γεγονός τον καθιστά στρατηγικό σημείο.Σχετικά με τον Αρχαιολογικό χώρο, στον Διαρκή Κατάλογο Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων της Ελλάδας αναφέρονται τα εξής:

Κήρυξη του λόφου Βουνάκι περιοχής Αηγιαννάκη Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου: 
  " Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον λόφο Βουνάκι, στον Αη- γιαννάκη Μεσσηνίας, δεδομένου ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί λείψανα οχύρωσης, θεμέλια από σπίτια και πιστεύεται πως στη θέση αυτή τοποθετείται ο αρχαίος Αυλών, που αναφέρει ο Παυσανίας (Παυσανίας, Μεσσηνιακά) "

Καθορισμός ζώνης προστασίας αρχαιολογικού χώρου του λόφου "Βουνάκι" περιοχή Άη- Γιαννάκι Μεσσηνίας:
  Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του λόφου Βουνάκη Μεσσηνίαςόπου σώζονται ορατά οικοδομικά λείψανα κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων:
1. Καθορίζουμε ζώνη  απολύτου προστασίας, αδόμητη, την περιοχή που οριοθετείται στο επισυναπτόμενο στο παρόν απόσπασμα.
2. Χρήσεις γης στη Ζώνη Προστασίας:
  Επιτρέπεται η υφιστάμενη γεωργική χρήση,δηλαδή η καλλιέργεια ελαιοδένδρων. Για κάθε εργασία,που σχετίζεται άμεσα με την γεωργική καλλιέργεια (γεωτρήσεις, βαθειά άροση κ.λ.π) όπως και για κάθε άλλο έργο εντός της Ζώνης Α (συντήρηση υφισταμένων δρόμων,έργα πυροπροστασίας, άρδευσης) θ' απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων.
  Οι υφιστάμενες εντός της Ζώνης Α' δασικές εκτάσεις θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις καθώς και κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, πάντοτε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη όλων των συναρμόδιων Εφορειών Αρχ/των.
Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή.

Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Βουνάκι στον Άγιο Γιαννάκη Μεσσηνίας:
  Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο,την θαλάσσια έκταση στην περιοχή "Βουνάκι", Αη Γιαννάκη Μεσσηνίας, για την καλύτερη προστασία της παράκτιας Ζώνης του ήδη κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής

VIDEO Ομάδας Προστασίας και Ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων Τριφυλίας